Voorwaarden Cross-over Innovation Challenge

Voorwaarden deelname Cross-over Innovation Challenge 2020

  1. De innovatie is een cross-over naar een andere sector of expertise gebied.
  2. Het bedrijf is gevestigd in de Regio Zwolle, is van plan zich hier te vestigen of heeft een relatie met Health Innovation Park of Polymer Science Park.
  3. De innovatie is klaar voor marktintroductie.

 

Beoordelingscriteria jury:

Onderscheidende innovatie

 

Een innovatie kan nieuw zijn voor een bedrijf. Is de innovatie ook nieuw voor de regio of zelfs voor Nederland? Hoe unieker de innovatie, hoe hoger de score is.

 

Impact van de innovatie

 

Welke impact heeft de innovatie op burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties? Van kostenreductie, kwaliteit van leven tot een verbeterde energiehuishouding. Hoe groter de impact, hoe hoger de score is.

 

Uniek versus logische cross over activiteiten

 

Veel bedrijven werken samen, ook tussen sectoren. Veelal is dit in de relatie van opdrachtgever, opdrachtnemer (een logische ketensamenwerking), maar sommige samenwerking zijn uniek in totstandkoming en de combinatie (voorbeeld: de lijm van 3M gemaakt tot de post-it). Niet logisch binnen de keten, de mate van binnen eigen tak van sport versus out-of-the-box denken. Hoe minder logisch en verrassender de cross over, hoe hoger de score is.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid ondernemer (circulair ondernemen)

 

In welke mate is een onderneming verbonden met zijn omgeving en wordt er verantwoordelijk gewerkt? Denk aan duurzaamheidsbeleid, inzet medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt etc. En is er ook gekeken naar de toekomst, de duurzaamheid van het ondernemen?

 

Marktpotentie van de innovatie

 

De innovatie moet een goede kans van slagen hebben op de markt. Is er voldoende potentie voor deze innovatie? Denk aan klanten, omzet, marge, marktaandeel, concurrentie. Hoe hoger de marktpotentie, hoe hoger de score.

 

Ondernemerschap

 

Ondernemerschap is belangrijk voor het realiseren van innovaties. Wat zijn de eigenschappen van de ondernemer(s)? Denk aan creativiteit, resultaatgerichtheid, mensgericht etc.

 

Samenwerkingen

 

Welke samenwerkingen zijn tot stand gekomen door de innovatie? Met wat voor partijen is er samengewerkt in het proces? Waar komen deze partijen vandaan?